Komitet Organizacyjny

  1. Wojciech Błoch (Medius sp. z o.o.) - przewodniczący
  2. Wilińska Maria
  3. Zarlenga Magdalena
  4. Elżbieta Baranowska

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40