PROGRAM KONFERENCJI

 

 

PIĄTEK, 24.04.2020

 

15:00-15:10

Oficjalne otwarcie konferencji

dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP

15:10-15:30

Wystąpienie inauguracyjne

15:30-16:45

SESJA I   W przewidywaniu problemów u noworodka

Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Gajewska

prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

15:30-15:50

Znaczenie wywiadu położniczego w przewidywaniu problemów i noworodków

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

15:50-16:10

Metody zmniejszania stresu i bólu u noworodka

dr hab. n. med. Dorota Pawlik

16:10-16:30

Bezpieczny transport noworodka

prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska

16:30-16:45

Dyskusja

16:45-17:40

SESJA II   Problemy prawno-etyczne

Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

dr n. med. Beata Pawlus

16:45-17:05

Kryteria śmierci mózgowej noworodka

dr n. med. Wojciech Walas

17:05-17:25

W przewidywaniu problemów lekarza - porady prawnika

dr n. prawnych Radosław Tymiński

17:25-17:40

Dyskusja

19:00

Spotkanie Rady Naukowej Programu Wentylacji Nieinwazyjnej

 

 

SOBOTA, 25.04.2020

 

09:00-10:15

SESJA III ZAKAŻENIA U NOWORODKÓW

09:00-09:20

Nie spóźnić się z rozpoznaniem zakażenia u noworodka

dr n. med. Magdalena Zarlenga

09:20-09:40

Dlaczego należy dbać o perfuzję w sepsie u noworodka?

prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

09:40-10:00

Jak oznaczanie prokalcytoniny może pomóc w codziennej pracy na oddziale intensywnej terapii i nie tylko

prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski

10:00-10:15

Dyskusja

10:15-10:35

Przerwa kawowa

10:35-12:10

SESJA IV PROBLEMY METABOLICZNE NOWORODKÓW

Prowadzący:

dr hab. n. med. Dorota Pawlik

prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska

10:35-10:55

Hipoglikemia u noworodka

prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

10:55-11:15

Choroby metaboliczne u noworodków

dr n. med. Dariusz Rokicki

11:15-11:35

Wapń, fosfor i witamina D - triada dla zdrowia wcześniaka

dr n. med. Jacek Witwicki

11:35-11:55

Wzmacnianie mleka kobiecego

dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP

11:55-12:10

Dyskusja

12:10-13:25

SESJA V RESUSCYTACJA NOWORODKA I INTENSYWNA OPIEKA MEDYCZNA

Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska

prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski

12:10-12:30

Resuscytacja na sali porodowej dziś i jutro

dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

12:30-12:50

Leczenie wcześniaka o masie urodzeniowej poniżej 600g w praktyce. Jak doścignąć najlepszych?

prof. dr hab. n. med. Janusz Świetliński

12:50-13:10

Dawka surfaktantu w codziennej praktyce neonatologicznej i stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej jako predyktor niepowodzenia CPAP-u - wyniki polskich badań wieloośrodkowych

prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska

13:10-13:25

Dyskusja

13:25-13:45

Przerwa kawowa

13:45-15:20

SESJA VI SZCZEPIENIA OCHRONNE

Prowadzący:

dr n. med. Małgorzata Czyżewska

dr Magdalena Zarlenga

13:45-14:05

Problemy z realizacją szczepień ochronnych u noworodków 

dr n. med. Beata Pawlus

14:05-14:25

Komunikacja z rodzicami w zakresie szczepień ochronnych i nie tylko

dr n. med. Justyna Tymińska

14:25-14:45

Diagnostyka i leczenie krztuśca u noworodków

dr Magdalena Iracka, dr Julianna Żukowska

14:45-15:05

Zakażenia układu oddechowego w okresie noworodkowym. Leczenie infekcji o etiologii RSV

dr Justyna Fiałkowska, dr Kamila Kuźmińska

15:05-15:20

Dyskusja

15:20-16:35

SESJA VII ELEMENTY KARDIOLOGII NOWORODKA NA KAŻDYM POZIOMIE REFERENCYJNYM

Prowadzący:

dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP

dr n. med. Jacek Witwicki

15:20-15:40

Szmer nad sercem u noworodka - kiedy diagnozować, kiedy obserwować, a kiedy tylko zaplanować badanie ECHO w trybie ambulatoryjnym

TBA

15:40-16:00

Bradykardia i bradyarytmia u noworodka

TBA

16:00-16:20

Nowe leki kardiostymulujące stosowane w NICU i PICU

prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski

16:20-16:35

Dyskusja

17:05

Zakończenie konferencji

Obiad

 

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40