Uwaga! Konferencja przeniesiona online. Nowy termin 25 - 26 września 2020. Rejestracja bez opłat !

PROGRAM NAUKOWY 2015

Czwartek, 23 kwietnia 2015 r.

10:00-14:00 WARSZTATY
10:00-14:00
(sala A)
Resuscytacja noworodka
dr med. Tomasz Szczapa
dr med. Jacek Witwicki
10:00-14:00
(sala B)
Polski rejestr automatycznej tlenoterapii podczas MW-AVEA CLiO2
dr med. Maria Wilińska
dr Michał Skrzypek
inż. Stanisław Werner
10:00-12:00
(sala C)
Kaniulacja żył centralnych i obwodowych u noworodków, pobieranie badań u noworodków
dr med. Iwona Rudzińska
mgr Anna Juszczyk
12:00-14:00
(sala C)
Wczesna interwencja neurorozwojowa
mgr Paweł Zawitkowski
mgr Magdalena Lewandowska
16:00-16:15 OTWARCIE KONFERENCJI
prof. dr hab. med. Ewa Helwich
dr med. Maria Wilińska
16:15-17:55 SESJA I
Prowadzący:
prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa
16:15-16:35 Jak zmieniały się granice ratowania noworodków?
prof. dr hab. med. Elżbieta Gajewska
16:35-17:00 W jakim kierunku idziemy w intensywnej terapii noworodka?
prof. dr hab. med. Ewa Helwich
17:00-17:30 Surfaktant w neonatologii - czego jeszcze nie wiemy?
dr hab. med. Jan Mazela
17:30-17:50 Procedury ograniczające ból u noworodka
dr hab. med. Dorota Pawlik
17:50-17:55 Monitorowanie oksygenacji tkankowej (NIRS) w intensywnej terapii noworodka
Małgorzata Gawlik
17:55-18:10 Przerwa kawowa
18:10-19:00 SESJA II - NASZE CIEKAWE PRZYPADKI
(sześć wystąpień – zgłoszenia do: dr med. Maria Wilińska, e-mail: wilinska.maria@gmail.com)

Komentarz ekspertów:
prof. dr hab. med. Ewa Helwich
prof. dr hab. med. Walentyna Iwaszko Krawczuk
prof. dr hab. med. Ryszard Lauterbach
18:10-18:20 Zespół TRALI
dr med. Ewa Idziakowska, CMKP, Warszawa
18:20-18:30 NAVA-EAdi w diagnostyce zespołu wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji (CCHS) u noworodka
dr med. Tomasz Szczapa, UM Pozna
18:30-18:40 Wrodzony guz twarzoczaszki u noworodka urodzonego przedwcześnie
dr med. Joanna Janowska, IMiDz, Warszawa
18:40-18:50 Zaskakujące rozpoznanie prenatalnie zdiagnozowanego guza jamy brzusznej płodu
dr Anna Szczygieł
18:50-19:00 Agenezja przysadki mózgowej u noworodka
dr med. Wojciech Kowalik
19:00-20:00 Spotkanie Rady Programowej INFANT FLOW
20:00 Spotkanie towarzyskie

Piątek, 24 kwietnia 2015 r.

07:30-09:00 Śniadanie
09:00-10:30 SESJA III
Prowadzą:
prof. dr hab. med. Ryszard Lauterbach
prof. dr hab. med. Elżbieta Gajewska
09:00-09:25 Wentylacja z gwarantowaną objętością - korzyści i zagrożenia
dr hab. med. Jan Mazela
09:25-09:50 Wspomaganie oddychania noworodka z zastosowaniem kaniul nosowych z wysokim przepływem gazów
prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa
09:50-10:15 Terapia tlenkiem azotu
prof. dr hab. med. Janusz Świetliński
10:15-10:30 Dyskusja
10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-12:45 SESJA IV
Prowadzą:
dr hab. med. Dorota Pawlik
dr med. Tomasz Szczapa
11:00-11:25 Rozpoznanie zakażenia uogólnionego i zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków
prof. dr hab. med. Ryszard Lauterbach
11:25-11:50 Hot Topics in Neonatology: Komórki macierzyste przełomem w leczeniu BPD?
prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
11:50-12:15 Ostra niewydolność krążenia u noworodków - rozpoznawanie, leczenie, monitorowanie terapii
prof. dr hab. med. Andrzej Piotrowski
12:15-12:30 Dyskusja
12:30-12:40 Nan-pro stworzony dla ochrony
Waldemar Wójcik
12:45-13:00 Przerwa kawowa
13:00-14:25 SESJA V - NASZE PROJEKTY I BADANIA
Prowadzą:
dr med. Ewa Głuszczak-Idziakowska
prof. dr hab. med. Andrzej Piotrowski
13:00-13:10 Prokalcytonina - przydatność markera w diagnostyce zakażenia
lek. Natalia Jacyna CMKP, Warszawa
13:10-13:20 Wpływ doustnej suplementacji bakteriami probiotycznymi na stan kliniczny noworodków urodzonych przedwcześnie z bardzo małą masą urodzeniową
lek. Natalia Jacyna CMKP, Warszawa
13:20-13:30 Czynniki mające wpływ na zróżnicowanie oceny noworodków donoszonych wg skali Apgar
lek. Maria Kostro CMKP, Warszawa
13:30-13:40 Wczesne zaburzenia gospodarki fosforanowej u noworodków
dr Agata Pająk
13:40-13:50 Monitorowana automatyczna podaż tlenu podczas stosowanego wsparcia oddechowego - wyniki IMCS
dr med. Maria Wilińska
13:50-14:00 Podsumowanie sesji
14:00-14:25 Wykład: Resuscytacja noworodka A.D. 2015
dr med. Tomasz Szczapa
14:25-14:35 Dyskusja
14:35-14:40 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
14:40 Obiad
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40