Uwaga! Konferencja przeniesiona online. Nowy termin 25 - 26 września 2020. Rejestracja bez opłat !

PROGRAM

Czwartek, 20 kwietnia 2017r.

8:00-16:00      Warsztaty

16:00-16:05    Powitanie Gości i Uczestników konferencji
                        dr med. Maria Wilińska

16:05-16:30    Wystpienia Goci Honorowych

16:30-18:20    Sesja I Neonatologia w Polsce i na świecie - edukacja, nauka i praktyka
                        Prowadzenie:  prof. dr hab. med. Elżbieta Gajewska,
                                                prof. dr hab. med. Walentyna Iwaszko - Krawczuk

16:45-17:10    Neonatologia na świecie - co zwróciło moją uwagę na HOT TOPICS 2016 (Waszyngton, USA)
                        prof. dr hab. med. Ewa Helwich

17:10-17:35    Wpływ znieczulenia na przebieg porodu oraz stan płodu i noworodka
                        prof. dr hab. med. Andrzej Piotrowski

17:35-18:00    Ojciec na sali porodowej
                        prof. dr hab. med. Grzegorz Jakiel

18:00-18:15 Czynniki wpływające na zróżnicowanie punktacji Apgar u noworodków donoszonych przez neonatologa i położnika oraz korelacja tej oceny z wykładnikami biochemicznymi i dobrostanu płodu - wyniki prospektywnego obserwacyjnego badania klinicznego (CMKP)
lek. Maria Kostro

18:15-18:20    Podsumowanie sesji

18:20-19:00    Sesja II Sesja Uczestników - NASZE CIEKAWE PRZYPADKI
                        Prowadzenie:  prof. dr hab. med. Marek Szczepański
                                                dr med. Ewa Głuszczak-Idziakowska

20:00               Kolacja

Piątek, 21 kwietnia 2017r.

09:00-10:50    Sesja III Żywienie noworodka
                        Prowadzenie:  prof. dr hab. med. Ewa Helwich,
                                                prof. dr hab. med. Janusz Świetliński

09:00-09:25    Żywienie noworodków zapisane w historii pracy medycznej naszych poprzedników
                        prof. dr hab. med. Barbara Kowalewska-Kantecka

09:25-09:50 Komu wzmacniacz, komu pro- i prebiotyki - krytycznie o dodatkach w żywieniu doustnym noworodków i niemowląt
prof. dr hab. med. Marek Szczepański

09:50-10:15    Zasady bezpieczeństwa w żywieniu pozajelitowym noworodków
                        prof. dr hab. med. Iwona Maroszyńska

10:15-10:20 NAN OPTIPRO ywienie dla przyszoci
Katarzyna Gregorowicz
10:20-10:40 Hipofosfatemia w pierwszych dniach życia noworodków urodzonych przedwcześnie w materiale własnym (CMKP)
lek. Magdalena Zarlenga

10:40-10:50    Podsumowanie sesji

10:50-11:10    Przerwa kawowa

11:10-13:40    Sesja IV Trudne decyzje na sali porodowej
                        Prowadzenie:  prof. dr hab. med. Grzegorz Jakiel,
                                                dr med. Ewa Guszczak-Idziakowska

11:10-11:40    Stabilizacja dziecka z bardzo przedwczesnym odpyniciem płynu owodniowego
                        prof. dr hab. med. Janusz Świetliński

11:40-12:10 Skuteczno i efektywno nieinwazyjnego wsparcia oddechowego z wysokim przepywem gazw - HFNC dla kadego poziomu referencyjnego?
prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa
12:10-12:40 Trudne drogi oddechowe u noworodkw
dr med. Wojciech Walas

12:40-13:10    Wczesne testy w rozpoznawaniu zakażenia u noworodka
                        prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa

13:10-13:30 Porównanie wyników leczenia noworodków intubowanych bezpośrednio po urodzeniu i wentylowanych mechanicznie z leczonymi nieinwazyjnie jako pierwszą formą wsparcia oddechowego na sali porodowej - wyniki obserwacyjnych badań klinicznych (CMKP, NeoPro)
dr med. Maria Wilińska

13:30-13:40    Podsumowanie sesji

13:40-14:00    Przerwa kawowa

14:00-15:20 Sesja V Szczepienia ochronne kobiet ciężarnych, noworodków i niemowląt - aktualny stan wiedzy i rekomendacje
                        Prowadzenie:  prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa,
                                               dr med. Maria Wiliska

14:00-14:25    Szczepienia kobiet w ciąży
                        dr med. Ewa Guszczak-Idziakowska

14:25-14:45 Moliwoci profilaktyki krztuca u kobiet ciarnych, noworodkw i niemowlt
dr med. Izabella Stryjewska - Dzia Medyczny GSK
14:45-15:10 Czynniki wpływające na występowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych u noworodków przedwcześnie urodzonych. Obserwacyjne prospektywne badanie kliniczne (CMKP)
lek. Małgorzata Warakomska

15:10-15:20    Podsumowanie sesji

15:20               Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów

15:30               Obiad

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40