Uwaga! Konferencja przeniesiona online. Nowy termin 25 - 26 września 2020. Rejestracja bez opłat !

PROGRAM 2016

Czwartek, 21 kwietnia

9:00 Otwarcie recepcji konferencji
Warsztaty
10:00-14:00 Resuscytacja noworodka
dr hab. med. Tomasz Szczapa, dr med. Jacek Witwicki
10.00-12.00 Opieka neurorozwojowa nad noworodkiem w oddziale intensywnej terapii.
mgr Paweł Zawitkowski, mgr Anna Szozda-Bugajska
10.00-12.00 Karmienie noworodka przedwcze¶nie urodzonego.
dr med. Maria Wilińska
12.00-14.00 Automatyczna kontrola tlenoterapii podczas wsparcia oddechowego.
Tom Bachman, dr Michał Skrzypek, dr med. Maria Wilińska
Wykłady
16.00-17.30 Sesja I
Prowadz±cy:
prof. dr hab. med. Elżbieta Gajewska,
prof. dr hab. med. Ryszard Lauterbach

Zagrożenie dobrostanu płodu. Znaczenie informacji dla neonatologa na
sali porodowej

prof. dr hab. med. Grzegorz Jakiel
Dok±d zmierza neonatologia na ¶wiecie - Hot topics in Neonatology
prof. dr hab. med. Ewa Helwich
Krytycznie o diagnostyce u noworodka - czy mamy problem nadmiaru badań?
prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska Kornacka
17.30-18.00 Przerwa
18.00-19.00 Sesja II
Prowadz±cy:
prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
prof. dr hab. med. Janusz ¦wietliński

Kiedy leczyć, kiedy nie leczyć? - praktycznie o antybiotykoterapii
noworodka

prof. dr hab. med. Ryszard Lauterbach
Nowe możliwo¶ci leczenia immunomodulacyjnego u noworodka
prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa
19.00 Spotkanie Rady Naukowej Polskiego Programu Wentylacji Nieinwazyjnej i Automatycznej Kontroli Tlenoterapii Noworodków
20.00 Kolacja
Pi±tek, 22 kwietnia

9.00-11.30 Sesja III
Prowadz±cy:
prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa
dr med. Witold Błaż

Co nowego w wentylacji nieinwazyjnej u noworodków?
prof. dr hab. med. Elżbieta Gajewska
Bezpieczna hospitalizacja, czyli jak unikn±ć powikłań w oddziale noworodkowym?
prof. dr hab. med. Janusz ¦wietliński
Tlen – jak bezpiecznie stosować u noworodka niewydolnego oddechowo
Tom Bachman, USA
Jak optymalnie dobrać metodę wsparcia oddechowego u noworodków niewydolnych oddechowo?
prof. dr hab. med. Andrzej Piotrowski
Co nowego w resuscytacji noworodków AD 2015?
dr hab. med. Tomasz Szczapa
Nowe GE Healthcare
Kamil Otwinowski
11.30-12.00 Przerwa
12.00-13.30 Sesja IV
Prowadz±cy:
prof. dr hab. med. Andrzej Piotrowski
prof. dr hab. med. Grzegorz Jakiel

Żelazo jako czynnik ryzyka i niezbędny pierwiastek dla prawidłowego rozwoju noworodka i dziecka
prof. dr hab. med. Ryszard Lauterbach
Noworodek z problemem kardiologicznym/kr±żeniowym - jak postępować na dyżurze i kiedy skierować do specjalisty?
dr med. Witold Błaż
Doniesienia uczestników: nasze ciekawe przypadki
Dziecko z płodowym zespołem alkoholowym

dr med. Ewa Głuszczak-Idziakowska
Klinika Neonatologii SPSK im. prof. Witolda Orłowskiego CMKP w Warszawie
13.30-15.00 Sesja V
Prowadz±cy:
prof. dr hab. med. Ewa Helwich
dr med. Maria Wilińska

Rozpoznanie NEC - czy zawsze oczywiste?
prof. dr hab. med. Ewa Sawicka
Doniesienia uczestników: nasze ciekawe badania - "Co w trawie piszczy?"


1. Paracetamol jako alternatywna metoda leczenia hemodynamicznie
istotnego PDA u noworodków urodzonych przedwcze¶nie

dr med. Agata Jankowska, lek. med. Agnieszka Szpiek, dr hab. med. Beata Łoniewska
Klinika Patologii Noworodka SPSK nr 2 PUM w Szczecinie, Oddział Kardiologii Dziecięcej SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie

2. Analiza realizacji SOO oraz karmienia naturalnego noworodków i niemowl±t do 6. miesi±ca życia - badanie epidemiologiczne
dr med. Agata Jankowska, lek. med. Agnieszka Szpiek, dr hab. med. dr med. Marzena Kostuch
Klinika Położnictwa i Perinatologii - Intensywna Terapia Noworodka, SPSK nr 4 w Lublinie

3. Czy mleko własnej matki, w dobie dostępu do mleka kobiecego pasteryzowanego, jest nadal najlepsze?
dr med. Maria Wilińska
Klinika Neonatologii SPSK im. prof. Witolda Orłowskiego CMKP w Warszawie

4. Czynniki ryzyka wyst±pienia działań niepoż±danych po szczepieniu ochronnym u noworodków przedwcze¶nie urodzonych
lek. Małgorzata Warakomska
Klinika Neonatologii SPSK im. prof. Witolda Orłowskiego CMKP w Warszawie

5. Czynniki wpływaj±ce na ocenę wg skali Apgar u noworodków - wyniki badań własnych
lek. Maria Kostro
Klinika Neonatologii SPSK im. prof. Witolda Orłowskiego CMKP w Warszawie

15.00-15.30 Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów uczestnictwa
15.30 Obiad
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40