Uwaga! Konferencja przeniesiona online. Nowy termin 25 - 26 września 2020. Rejestracja bez opłat !PATRONAT
"Patronat Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego"
"Patronat Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego"

DZIEŃ I, CZWARTEK 19.04.2018

16:00-19:00

WYKŁADY

16:00-16:10

Powitanie Go¶ci, Wykładowców i Uczestników
dr hab. n. med. Maria Wilińska

16:10-16:30

Wyst±pienia Go¶ci

16:30-19:00

SESJA I
Prowadz±cy:
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Gajewska
prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

16:30-17:00

Nowe zasady kwalifikacji do Programu profilaktyki zakażeń RSV.
prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
Objęcie grantem edukacyjnym wykładu przez firmę Abbvie

17:00-17:30

Aktualno¶ci w zakresie Standardu Opieki Okołoporodowej w Polsce
prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka

17:30-18:00

Czy możemy wykorzystać krew pępowinow± w diagnostyce noworodka - co jest standardem, a co oczekuje na pozycję w standardzie opieki?
prof. dr hab. n. med. Janusz ¦wietliński

18:00-19:00

Dlaczego lekarze przegrywaj± sprawy w s±dzie?
dr n. prawnych Radosław Tymiński

19:00

Zakończenie sesji

19:00-20:00

Spotkanie Rady Programowej Programu Wentylacji Nieinwazyjnej Noworodków w Polsce.

20:00

Kolacja

DZIEŃ II, PIˇTEK 20.04.2018

07:00-09:00

¦niadanie

9:00-9:30

Dlaczego lekarze przegrywaj± sprawy w s±dzie? - cd.
Dyskusja z prawnikiem

dr n. prawnych Radosław Tymiński

09:30-11:25

SESJA II LECZENIE W NEONATOLOGII
Prowadz±cy:
prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka

09:30-09:55

Zasady stosowania katecholamin u noworodków
prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

09:55-10:20

Zasady podawania płynów dożylnych u noworodków
prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski

10:20-10:45

Racjonalna antybiotykoterapia w oddziale noworodkowym, w tym terapia monitorowana stężeniem leku w surowicy
prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska

10:45-11:05

Regulacja antybiotykoterapii za pomoc± prokalcytoniny
prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski

11:05-11:20

Probiotyk dla noworodka: po co, kiedy i jak?
dr hab. n. med. Dorota Pawlik
Wykład sponsorowany firmy Biomed

11:20-11:25

HMO - przełom w zrozumieniu działania mleka kobiecego
mgr Katarzyna Gregorowicz
Prezentacja firmy Nestle

11:25-12:05

SESJA III NASZE CIEKAWE BADANIA I PRZYPADKI W NEONATOLOGII
Prowadz±cy:
dr hab. n. med. Dorota Pawlik
prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska

11:25-11:35

Ocena praktycznych umiejętno¶ci resuscytacji noworodka w¶ród ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych
mgr Zuzanna Owsińska

11:35-11:45

Choroba rotawirusowa wcze¶niaków, czy można jej zapobiec? Przykłady postępowania
dr Bartłomiej Kocot
Wykład sponsorowany firmy GSK

11:45-11:55

Uczucia i emocje członków rodziny w momencie przyj¶cia na ¶wiat dziecka urodzonego przedwcze¶nie
mgr Agata Białas

11:55-12:05

Zabieg FETO w leczeniu przepukliny przeponowej - nowe wyzwanie dla neonatologa. Opis przypadku i algorytm postępowania
dr n. med. Małgorzata Czyżewska, Marta Berghausen-Mazur

12:05-12:30

Przerwa kawowa

12:30-14:00

SESJA IV PACJENT W OION
Prowadz±cy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski
dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

12:30-12:55

Zakażenie wewn±trz-owodniowe aktualnym problemem w perinatologii
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa

12:55-13:20

Czynniki zwiększaj±ce ryzyko rozwoju dysplazji oskrzelowo-płucnej
dr hab. n. med. Dorota Pawlik

13:20-13:45

Rodzice w OION: czy istniej± granice ich obecno¶ci w OION?
prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska

13:45-15:20

SESJA V CO PODNOSI JAKO¦Ć OPIEKI NAD NOWORODKIEM W SZPITALU
Prowadz±cy:
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa
prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska

13:45-14:15

Optymalizacja pracy zespołowej w poprawie jako¶ci opieki neonatologicznej
dr n. med. Witold Błaż

14:15-14:45

Sprzęt w szpitalu podnosz±cy jako¶ć opieki i wyniki leczenia w neonatologii
dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

14:45-15:15

Procedury szpitalne podnosz±ce jako¶ć opieki i wyniki leczenia w neonatologii
dr hab. n. med. Maria Wilińska

15:15-15:20

Zakończenie konferencji
dr hab. n. med. Maria Wilińska

15:20-16:20

Obiad

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40