Uwaga! Konferencja przeniesiona online. Nowy termin 25 - 26 września 2020. Rejestracja bez opłat !
PROGRAM KONFERENCJI - WYKŁADY

PROGRAM KONFERENCJI - WYKŁADY


DZIEŃ I, 25 kwietnia 2019 r.

15:00-15:15

Powitanie uczestników

dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP, dr Bożena Wojtuszko

15:15-15:35

Wyst±pienie inauguracyjne

prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP

15:35-15:55

Neonatologia moja miło¶ć

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Gajewska

 

 

16:00-16:45

SESJA I   Jako¶ć w neonatologii - gdzie jeste¶my, co możemy, co powinni¶my?

Prowadz±cy: prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska Kornacka,

16:00-16:20

Co nowego w neonatologii na ¶wiecie? - Hot Topics in Neonatology (Waszyngton, grudzień 2018)

prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

16:20-16:40

Wrodzone zaburzenia przemian cyklu mocznikowego wyzwaniem dla neonatologa

dr n. med. Małgorzata Czyżewska

16:40-16:45

Dyskusja

16:45-17:05

Przerwa kawowa

17:05-17:50

SESJA II   Oddział neonatologiczny idealny - czyli jaki?

Prowadz±cy: prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich,

prof. dr hab. n. med. Janusz ¦wietliński

17:05-17:25

Jako¶ć ¶wiadczeń zdrowotnych w systemach ubezpieczeniowych

Jan Czeczot - Kierownik Sekcji Jako¶ci ¦wiadczeń w Departamencie Kontroli Centrala NFZ

17:25-17:45

Jako¶ć w oddziale neonatologicznym z punktu widzenia dyrektora szpitala

dr med. Dariusz Hajdukiewicz - Dyrektor SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP

17:45-17:50

Dyskusja

17:50-19:05

SESJA III  Prawnicza - Być m±drym przed szkod±

Prowadz±cy: prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska

dr n. med. Małgorzata Czyżewska

17:50-18:20

B±dĽ m±dry przed szkod±

dr n. prawnych Radosław Tymiński

18:20-18:40

Jak rozmawiać z rodzicami obawiaj±cymi się szczepień ochronnych?

dr n. med. Justyna Tymińska

18:40-19:05

Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników

19:05-19:10

Bioaktywne składniki mleka kobiecego

Prezentacja firmy MJN

19:10-19:15

HMO- jako czynnik buduj±cy odporno¶ć

mgr Marta Matysewicz

Prezentacja firmy Nestle

19:15

Posiedzenie Rady Naukowej Polskiego Programu Wentylacji Nieinwazyjnej

Przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Gajewska

 

 

DZIEŃ II, 26 kwietnia 2019 r

9:00-10:05

SESJA IV   Dylematy i koncepcje w neonatologii

Prowadz±cy: prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach,

dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

9:00-9:20

Dlaczego nie lubimy metaanaliz?

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska Kornacka

9:20-9:40

Jak leczymy 7 lat po spotkaniu Uwe Ewalda?

prof. dr hab. n. med. Janusz ¦wietliński; dr n. med. Twardoch Marta

9:40-10:00

Postępowanie z noworodkiem z wad± układu moczowego. Kiedy spieszyć się z diagnostyk±?

dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska, prof. nadzw.

10:00-10:05

Dyskusja

10:05-11:10

SESJA V   Stan zdrowia kobiety podczas ci±ży i konsekwencje dla płodu i noworodka

Prowadz±cy: dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska, prof. nadzw.

prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa

10:05-10:25

W którym tygodniu ci±ży należy wykonać elektywne cięcie cesarskie w donoszonej ci±ży ? 

prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

10:25-10:45

Zakażenie wewn±trzowodniowe - konsekwencje dla płodu i noworodka

prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa

10:45-11:05

Noworodek z wewn±trzmacicznym zahamowaniem wzrastania. "Refeeding syndrome". Praktycznie o żywieniu po urodzeniu

dr Magdalena Zarlenga

11:05-11:10

Dyskusja

11:10-11:30

Przerwa kawowa

11:30-12:55

SESJA VI   Strategie wentylacji oszczędzaj±ce płuca u noworodków

Prowadz±cy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski

dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

11:30-11:50

How good is the evidence for the use of CPAP to treat Transient Tachypnea of the Newborn? (Czy s± podstawy do stosowania CPAP w leczeniu TTN ?)

prof. Jaques Belik (Sick Kids Hospital, Toronto)

wykład w języku angielskim

11:50-12:10

Nieinwazyjne wspomaganie oddychania u noworodków - czym dysponujemy, co stosujemy, co możemy?

dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

12:10-12:30

Wentylacja oscylacyjna w trybie inwazyjnym i nieinwazyjnym

prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski

12:30-12:50

Automatyczna kontrola podaży tlenu u noworodków leczonych z powodu niewydolno¶ci oddychania - nowy respirator, nowy system, nowe możliwo¶ci

dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP,

12:50-12:55

Dyskusja

12:55-13:15

Przerwa kawowa

13:15-14:40

SESJA VII   Leczenie żywieniowe noworodka

Prowadz±cy: prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska

dr n. med. Marzena Kostuch

13:15-13:35

Żywienie pozajelitowe u noworodków - kiedy, jak i dlaczego?

prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska

13:35-13:55

Zaktualizowane wytyczne WHO (2018) w żywieniu noworodków, niemowl±t i małych dzieci

dr n. med. Marzena Kostuch

13:55-14:15

Zaktualizowane wytyczne WHO (2018) w żywieniu enteralnym noworodków leczonych w oddziale intensywnej terapii noworodka

dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP,

14:15-14:35

Prognostyki udanego karmienia piersi± wcze¶niaka

dr n. biol. Aleksandra Wesołowska

Wykład sponsorowany firmy Nutropharma

14:35-14:40

Dyskusja

14:40-16:05

SESJA VIII   VARIA

Prowadz±cy: dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP,

dr n. med. Magdalena Zarlenga

14:40-15:00

Wyzwania w diagnostyce zakażeń noworodków

dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

15:00-15:20

Bezpieczeństwo i efektywno¶ć szczepień przeciw pneumokokom u wcze¶niaków

dr Alicja Ksi±żek

Wykład sponsorowany GSK

15:20-15:40

Fotel dla mam karmi±cych MOM SOS i program MOMbrella

mgr Piotr Szewczyk

Prezentacja firmy KMITY

15:40-16:00

Zastosowanie radiologii interwencyjnej w neonatologii

dr Remigiusz Krysiak

16:00-16:05

Dyskusja

16:05

Zakończenie konferencji

Obiad

 

W trakcie konferencji przewidziano wyst±pienia promocyjne firm

 

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40